- -

Vetenskapsfilosofi

Grundkurs i vetenskapsfilosofi våren 2006, Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet

Period IV (13.3.-20.4) må 12-14 och to 12-14 M11 (Mariegatan 11) sal 2. Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen, som ingår i helheten "Kunskap och vetenskap", Ffi 130, förutsätter inga speciella förkunskaper i vetenskapsfilosofi. Fullföljd kurs berättigar till 3 sp eller 2 sv.

Skärtorsdag den 13 april är det ingen föreläsningen liksom naturligtvis inte heller annandag påsk den 17 april. Sluttenten är torsdagen den 20 april.

I kursen behandlas metodologiska, epistemologiska och sociologiska aspekter av vetenskap. Viktiga begrepp är verifiering, falsifiering, deduktion, induktion, hypotes, teori, hypotetiskt-deduktiv metod, paradigm, positivism och hermeneutik.

Vad är vetenskapsfilosofi?
Vad är vetenskap?
Vad är kunskap?
Var går den vetenskapliga kunskapens gränser?
Klassifiering av vetenskaper
Hur skiljer sig humanvetenskaper från naturvetenskaper?
Karl Poppers falsifierbarhetskriterium
Ignaz Semmelweis undersökning av orsaken till barnsängfeber
Vad är en kausal relation?
Thomas Kuhns teori om vetenskapliga revolutioner
Olika kunskapsintressen enligt Jürgen Habermas

Föreläsningar

Nedan finns länkar till presentationsfiler, som kan öppnas med MS Powerpoint eller Star Office/ Open Office Impress. En del bilder har tagits bort av upphovsrättsliga skäl, ifall någon mot förmodan skulle bry sig.

Föreläsning 13.3
Föreläsning 16.3
Föreläsning 20.3
Föreläsning 23.3
Föreläsning 27.3
Föreläsning 30.3
Föreläsning 3.4
Föreläsning 6.4
Föreläsning 10.4


W

- - http://www.wadenstrom.net/vetfil    ralf.wadenstrom@helsinki.fi