Arcada

Myter och historia

223 Specialkurs i kulturkunskap ht 2002

Fredagar 8:30 - 10:15, B200

I kursen "Myter och historia" behandlas Europas mytologiska och filosofihistoriska arv ur ett id- och begreppshistoriskt perspektiv. Vi följer de bibliska berättelsernas väg från sakrala till profana berättelser. Viktiga kulturhistoriska epoker så som renässansen, upplysningstiden och romantiken behandlas ur berättelsernas och historieskrivningens synvinkel. Dessutom uppmärksammas (de stora) berättelsernas påstådda kris och mediernas roll i denna kris. Avsikten är även att analysera olika begrepp så som "myt", "historiefilosofi" och "stor berättelse".


Information om tentamen och hemarbete

Omtentamen


Myter
Historia och historiefilosofi
Det judiska arvet
Det grekiska arvet
Medeltiden
Renässansen
Upplysningen och romantiken
Metaberättelser
Den postmoderna samtiden

Hemuppgift

Kursplan

W Ralf Wadenström Ralf Wadenströms hemsida

Denna webbplats finns p adressen www.wadenstrom.net/myter

ralf.wadenstrom@helsinki.fi