--

Filosofins historia

Filosofins historia, äldre delen, översikt (Ffi110, Kf120) hösten 2007

Period I (5.9 – 17.10) må 16-18 S20A rum 244 och ons 14-16 S20A sr 303, Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen riktar sig i första hand till filosofistuderanden, men kursen lämpar sig väl för alla som är intresserade av filosofi eller Västerlandets tankehistoria. I kursen presenteras filosofihistorien ur ett idéhistoriskt perspektiv. Kursen berättigar till 3 studiepoäng eller 2 studieveckor. I helheten Ffi 110 Filosofins historia, äldre delen på 5 sp ingår även ett praktikum, som börjar den 24 september. Enligt de nya examenfodringarna, som trädde i kraft den 1 september, sträcker sig den "äldre delen" fram till och med Kant. Där "äldre delen" av filosofins historia hör till grundstudierna, hör den "nyare delen" till ämnesstudierna.

Av praktiska skäl föreslås att föreläsningarna på onsdagarna börjar först 14:25. Enligt överenskommelse börjar föreläsningarna på måndagar redan 16:05.

Slutprovet är onsdagen den 17 oktober 14:15.

Varför filosofihistoria?
Vad är filosofihistoria?
Filosofihistoriens epoker
Försokrater
Atens storhetstid
Den hellenistiska tiden
Medeltiden
Nya tiden
Stanza della Segnatura
Filosofer


W


- - http://www.wadenstrom.net/filhist07