Synekdoke

Med synekdoke, som ibland tolkas som en variant av metonymi, kan man förstå ersättande av namnet på det åsyftade tinget med namnet på en del av detta ting: blekansikten för vita människor, femton huvuden för femton personer, smör på brödet för välstånd. I en synekdoke utgörs bildledet av en del av sakledet. Även det motsatta, att helheten representerar delen, förekommer, men dylika troper betecknas inte alltid som synekdoker. Exempelvis talar man om Finland när man syftar på Finlands ishockeylandslag.

I en synekdoke står ofta delen som representerar helheten för en viss kvalitet, som anses vara karakteristisk för helheten. Ett exempel på en dylika synekdoke är magar (att mätta) för människor som kräver "utfodring" och annan materiell omsorg. Där metonymin ofta används då man vill visa respekt eller vara anständig används synekdoken ibland i det raka motsatta syftet. Vulgära uttryck av detta slag kan liksom metaforer och metonymier med tiden blekna. Där förskönande metonymier som används frekvent förlorar sin förskönande funktion kan vulgära synekdoker (liksom vulgära metaforer och kraftuttryck i allmänhet) slitas så att de inte längre chockerar.

Enligt Hayden Whites tolkning måste delen stå för någon karakteristisk eller förenande kvalitet för att en trop överhuvudtaget skall betraktas som en synekdoke och inte bara som en metonymi. Ibland kombineras den karakteristiska delen med en annan bild eller metafor. Ett exempel på dylika kombinationer av synekdoke och metafor är ljushuvud för en intelligent person.

En synekdoke har liksom metonymier ofta en exemplifierande och dramatiserande verkan. Detta gäller speciellt beskrivningen av komplicerade konflikter. När Caesar år 49 f.Kr. "gick över Rubicon", gick han inte ensam över en flod, utan tillsammans med sin armé överskred han en viktig gräns, både i territoriell och överförd bemärkelse. (Uttrycket "gå över Rubicon" har senare blivit en metafor för ett avgörande steg i allmänhet.)


Startsida

  http://www.wadenstrom.net/metaforer09    ralf.wadenstrom@helsinki.fi