Gå till webbplatsen för kursen Metaforer 2005.Metaforer

Kurs om metaforer (Ffi250) våren 2003

Fredagar 10-12 på Brobergsterassen 20 A (Sp20A), Föreläsningssal 334D
Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet

Kursen börjar 24.1.2003

Föreläsare är Ralf Wadenström.

Utgångspunkten för denna kurs är uppfattningen att metaforer inte bara har en dekorativ funktion, utan även präglar de idéer med vilka vi gestaltar världen. I kursen kombineras språkfilosofi och historiefilosofi med teorier om förståelse.


Kursmaterialet på denna webbplats bör inte läsas helt okritiskt. Det utgör en eklektisk sammanställning av olika tolkningar av metaforer och metaforernas relevans för filosofin.


Föreläsningar
Sluttent


Troper Teorier om metaforer
MetaforAristoteles tolkning av metaforer
LiknelseVicos historiefilosofiska tolkning av metaforer
MetonymiWhites metahistoriska tolkning av metaforer
SynekdokeLakoff och Johnson om metaforer
IroniMetaforernas betydelse för förståelse
Symbol
Allegori
Döda metaforer
Paradigm

  http://www.wadenstrom.net/metaforer    ralf.wadenstrom@helsinki.fi