--

Översikt av filosofins historia

Kurs i filosofins historia (Ffi111) höstterminen 2004

Fredagar 10-12 på Brobergsterassen 20 A (Sp20A), sr 303, Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet

Kursen började 17.9.2004. Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen riktar sig i första hand till filosofistuderanden, men kursen lämpar sig väl för alla som är intresserade av filosofi eller Västerlandets tankehistoria. I kursen presenteras filosofihistorien ur ett idéhistoriskt perspektiv. Även vissa historiefilosofiska frågor gällande filosofins historia behandlas. (Mera historiefilosofi kan man bekanta sig med i samband med en skild kurs i historiefilosofi som föreläses under vårterminen.)

Kursen Översikt av filosofins historia (Ffi111) på 2 sv ingår som en del i helheten Filosofins historia (Ffi110) på 5 sv. De återstående tre studieveckorna består av studium av klassiker (Fff112). Översiktskursen består förutom av föreläsningar även av läsning av (delar av) ett översiktsverk i filosofins historia, förslagsvis Filosofins historia: det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen av Svante Nordin. Enligt planerna läggs tyngdpunkten för föreläsningarnas del vid antikens och medeltidens filosofi, medan kursdeltagarna läser nya tidens filosofihistoria ur ett översiktsverk.

Tentamen äger rum den 10 december 10:15-12:00 på Brobergsterassen 20 A (Sp20A), sr 303, alltså normal tid och plats.

 


Föreläsningar


Varför filosofihistoria?
Vad är filosofihistoria?
Filosofihistoriens epoker
Disposition av filosofins historia
Försokratiska filosofer
Atens storhetstid
Den hellenistiska tiden
Medeltiden
Nya tiden
Filosofer

W


- - http://www.wadenstrom.net/filosofihistoria