Undervisning

Under vårterminen 2000 föreläste jag en kurs i logik vid Helsingfors universitet. Hösten 2000 föreläste jag en kurs i mediefilosofi. Hösten 2001 föreläste jag en kurs i historiefilosofi. Sommaren 2002 undervisade jag en kurs i logik vid Vasa sommaruniversitet. Höstterminen 2002 undervisade jag en kurs i kulturfilosofi vid mediekulturlinjen vid yrkeshögskolan Arcada. Vårterminen 2003 föreläste jag en kurs om metaforer vid Helsingfors universitet. Höstterminen 2003 föreläste jag en kurs i kulturfilosofi vid Helsingfors universitet. Vårterminen 2004 undervisade jag en kurs i logik vid Öppna högskolan på Åland.Hösterminen 2004 föreläser jag en kurs i filosofins historia vid Helsingfors universitet. Vårterminen 2005 föreläste jag en kurs i historiefilosofi, som sponsorerades gemensamt av Filosofiska institutionen och Historiska institutionen. Hösten (period 1) föreläste jag en kurs om metaforer. Våren 2006 (period 4) föreläser jag en kurs i vetenskapsfilosofi. Hösten 2006 (period 1) föreläste jag en kurs i filosofihistoria vid Helsingfors universitet.

Sedan våren 1999 undervisar jag i matematik och fysik i Ulfåsa skola i Helsingfors. Sedan 2001 undervisar jag även i filosofi i Helsinge gymnasium. Sedan 1991 har jag varit timlärare i läroämnet filosofi vid Helsingfors universitet.


Texter

Kontaktuppgifter

Artiklar som publicerats

Startsida