Doktorsavhandling

I december 1998 disputerade jag i filosofi med avhandlingen Stora och små europeiska historier: En avhandling om vårt postmoderna Europa. Avhandlingen publicerades i serien Reports from the Department of Philosophy och kan beställas från Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet eller via mig. Sammandrag (på finska, svenska och engelska), lectio praecursoria en förkortad version kan läsas på internet. Avhandlingen hittas på adressen http://www.wadenstrom.net/europa. Sammandraget och lectio praecursoria finns även i formatet wml 1.1 (format för waptelefoner) på adressen http://www.wadenstrom.net/wap/texter.wml.


Texter

Kontaktuppgifter

Artiklar som publicerats

Startsida