Högskolan på Åland

Logikkurs

Logik kan beskrivas som läran om riktiga slutledningar. Logik är ett obligatoriskt ämne för alla som studerar filosofi, men logik studeras även av språkvetare, matematiker och programerare.

I enlighet med kursfodringarna vid Åbo Akademi ingår i denna kurs inledning till sats- och predikatlogik, vissa begrepp ur mängdlära och modallogik, bevisteori och axiomiska system. Kursdeltagarna tenterar där till en klassiker.

Kursen är avslutad vad föreläsningarna beträffar. Kursdeltagarna rekommenderas att göra övning 8 före den 4 april och sända lösningarna eller åtminstone svaren per post eller e-post till föreläsaren. Tentamen ordnas 17.4, 8.5 och 29.5.

Förteckningen över slutledningsregler för naturlig deduktion har 28.3 uppdaterats beträffande regler för predikatlogiska slutledningar.

 

Program
Studiematerial
Övningar
Facit till övningarna
Presentationsfil
Föreläsarens hemsida

logikkurs www.wadenstrom.net/logikkurs
www.wadenstrom.net