Historiefilosofi Ffi257/ Hhr?

Kurs i historiefilosofi hösten 2001


Fredagar 10-12 Brobergsterassen 20 A, rum 359.

Kursen börjar 14.9.2001

Kursen riktar sig till så väl historiestuderande som studerande med filosofi som huvud- eller biämne. Kursen berättigar till 1 eller 2 studieveckor, beroende på kursdeltagarens egen insats.

På kursen behandlas både analytisk och spekulativ historiefilosofi, men tyngdpunkten läggs på ett idéhistorisk studium av spekulativa historiefilosofier, historieskrivningens "stora berättelser". Vi ställer även den klassiska frågan "vad är historia?" och frågar oss om historien har, eller kan ha, en röd tråd.

Föreläsare är Ralf Wadenström.

 

Varför ta en kurs i historiefilosofi?

En historiker torde inte kunna undvika ämnet historiefilosofi, fastän kurser i historiefilosofi inte alltid ingår i studiefodringarna. Dels måste en historiker (analytiskt) reflektera över sitt eget ämne, dels har (spekulativa) historiefilosofier i hög grad format historieskrivningen.

Inom filosofin intar filosofins historia en mycket viktig roll. I inget annat ämne torde man så mycket intressera sig för det egna ämnets historia som inom filosofin. I studier i filosofi ingår alltid studier i filosofins historia. För en filosof eller studerande med filosofi som huvud- eller biämne kan historiefilosofi lika väl förefalla vara ett litet specialområde inom vetenskapsfilosofin. Historiefilosofin begränsar sig dock inte till vetenskapsfilosofiska frågor. Frågan om vad ett historiskt förlopp är är snarare en ontologisk fråga. Äger det förflutna överhuvudtaget en reell existens? Är historien blott en fiktiv skapelse?

För att förstå hur den västerlänska kulturen skiljer sig från andra kulturer måste man förstå den betydelse spekulativa historiefilosofier - allt från kristendomens frälsningshistoria till den marxistiska historiefilosofin - har haft i Västerlandet. I vår tid råder det en stark misstro mot spekulativa historiefilosofier, men de stora historiefilosofiska berättelserna  - eller deras plötsliga frånvaro - präglar fortfarande vår civilisation.

 

Föreläsningar

På denna webbplats publiceras sammandrag av föreläsningarna med länkar till närmare precentationer av begrepp och filosofer.

 

Tentamen

Ett slutprov ordnas 7.12. Dessutom erbjuds kursdeltagarna möjligheten att erlägga en boktent 23.11. Förslag till tentlitteratur finns även på denna webbplats.

 

 

 

Helsingfors universitet 

Filosofiska institutionen

Historiska institutionen

  http://www.wadenstrom.net/historiefilosofi    ralf.wadenstrom@helsinki.fi