Helsingfors Universitet

Vetenskapsfilosofi

Kurs i vetenskapsfilosofi i Vik 2018 (BIO-008)

Kursen är ämnad att klargöra vetenskapliga begrepp och ge insikter i den hypotetisk-deduktiva metoden. På kursen dikuteras även problematiken kring alternativa medier och webbplatser, som ifrågasätter "etablerad" vetenskap. Kursdeltagarna skriver en kort essay där de analyserar populärvetenskapliga debatter eller debattinlägg. Kursen avslutas med ett slutprov.

Kursen riktar sig i första hand till studeranden vid campus Vik och campus Gumtäkt. Kursen berättigar till 2 eller 3 sp. För 3 sp förutsätts en kompletterande boktent.

Kursen går i period IV med början onsdagen den 14 mars. Sluttenten är den 25 april. Föreläsningarna hålls klockan 15 - 17 i sal 6406 i Biocenter 3, Viksbågen 1. Dagarna är följande: onsdag 14.3, torsdag 15.3, torsdag 22.3, onsdag 28.3, torsdag 5.4, onsdag 11.4 och onsdag 18.4.

Föreläsare är Ralf Wadenström.
Tidigare kurs med kursmaterial.

adressen för denna sida
www.wadenstrom.net/vf2018


Tweet