Helsingfors Universitet 
Campus Vik och Gumtäkt

Vetenskapsfilosofi

Kurs i vetenskapsfilosofi i Vik 2017 (585042)

Period IV med början tisdagen den 14 mars. Sluttenten är den 12 april 15 - 17 . Föreläsningarna hålls klockan 15 - 17 i sal 6406 i Biocenter 3, Viksbågen 1. Dagarna är följande: tisdag 14.3, torsdag 16.3, tisdag 21.3, torsdag 23.3, tisdag 28.3, onsdag 29.3 och torsdag 30.3.

Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen är ämnad att klargöra vetenskapliga begrepp och ge inskter i den hypotetisk-deduktiva metoden. På kursen dikuteras även problematiken kring alternativa medier och webbplatser, som ifrågasätter 'etablerad' vetenskap. Kursdeltagarna skriver en kort essay där de analyserar populärvetenskapliga debatter eller debattinlägg. Kursen avslutas med ett slutprov.

Kursen riktar sig i första hand till studeranden vid campus Vik och campus Gumtäkt. Kursen berättigar till 2 eller 3 sp.

Anmälan via Weboodi / Mina studier.Presentationsfiler

Föreläsning 14.3
Föreläsning 16.3
Föreläsning 21.3
Föreläsning 23.3
Föreläsning 28.3
Föreläsning 29.3
Föreläsning 30.3
Tidigare kurs med kursmaterial.

adressen för denna sida
www.wadenstrom.net/vf2017


Tweet