Helsingfors Universitet 
Campus Vik och Gumtäkt

Vetenskapsfilosofi

Kurs i vetenskapsfilosofi i Vik 2016 (585042)

Period IV med början tisdagen den 15 mars. Sluttenten är den 15 april 15 - 17 i sal 6602. Föreläsningarna hålls klockan 15 - 17 i sal 6406 i Biocenter 3, Viksbågen 1. Dagarna är följande: tisdag 15.3, onsdag 16.3, torsdag 17.3, tisdag 22.3, onsdag 23.3, onsdag 30.3 och torsdag 31.3.

Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen är ämnad att klargöra vetenskapliga begrepp och ge inskter i den hypotetisk-deduktiva metoden. Kursdeltagarna skriver en kort essay där de analyserar populärvetenskapliga debatter eller debattinlägg. Kursen avslutas med ett slutprov.

Kursen riktar sig i första hand till studeranden vid campus Vik och campus Gumtäkt. Kursen berättigar till 2 eller 3 sp.

Anmälan via Weboodi senast 14.03.16.

Presentationsfiler

Föreläsning 15.3
Föreläsning 16.3
Föreläsning 17.3
Föreläsning 22.3
Föreläsning 23.3 (48 647 kB) utan videoklipp (163 kB)
Föreläsning 30.3
Föreläsning 31.3
Tidigare kurs med kursmaterial.

adressen för denna sida
www.wadenstrom.net/vf2016


Tweet