Helsingfors Universitet 
Campus Vik och Gumtäkt

Vetenskapsfilosofi

Kurs i vetenskapsfilosofi i Vik 2015 (585042)

Period IV med början torsdagen den 12 mars klockan 15 - 17 i sal 1401 i Biocenter 3, Viksbågen 1. Sluttenten hålls den 7 maj. Tidpunkten är den samma, men veckodag och rum varierar enligt följande:

to 12.3 sal 1401
fre 20.3 sal 6404
fre 27.3 sal 6406
ons 1.4 sal 6406
to 9.4 sal 6201
to 16.4 sal 6201
to 23.4 sal 6201
to 7.5 sal 6201 (tent)

Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen är ämnad att klargöra vetenskapliga begrepp och ge inskter i den hypotetisk-deduktiva metoden. Kursdeltagarna skriver en kort essay där de analyserar populärvetenskapliga debatter eller debattinlägg. Kursen avslutas med ett slutprov.

Kursen riktar sig i första hand till studeranden vid campus Vik och campus Gumtäkt. Kursen ersätter Agro-forsts obligatoriska kurs Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu. Kursen berättigar till 2 eller 3 sp.

Anmälan via Weboodi senast 10.03.15.


Presentationsfiler

Föreläsning 12.3
Föreläsning 20.3
Föreläsning 27.3
Föreläsning 1.4
Föreläsning 9.4
Föreläsning 16.4
Föreläsning 23.4Som tentläsning rekommenderas webbplats för tidigare kurs med kursmaterial.

adressen för denna sida
www.wadenstrom.net/vf2015


Tweet