Helsingfors Universitet 
Campus Vik och Gumtäkt

Vetenskapsfilosofi

Kurs i vetenskapsfilosofi i Vik 2014 (585042)

Period IV med början tisdagen den 11 mars i sal 6406 i Biocenter 3, Viksbågen 1. Sluttenten hålls den 5 maj. P.g.a. strul med rumsbokningen varierar veckodag och rum enligt följande:

ti 11.3 kl 15-17 sal 6406
fr 14.3 kl 15-17 sal 6406
on 26.3 kl 15-17 sal 6201
on 2.4 kl 15-17 sal 6201
on 9.4 kl 15-17 sal 6201
ti 22.4 kl 15-17 sal 6406
on 23.4 kl 10-12 sal 6602
ti 6.5 kl 15-18 sal 6406, sluttent

P.g.a. påsken har lektionen som var utsatt till den 17 april flyttats till onsdagen den 23 april 10- 12.

Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen är ämnad att klargöra vetenskapliga begrepp och ge inskter i den hypotetisk-deduktiva metoden. Kursdeltagarna skriver en kort essay där de analyserar populärvetenskapliga debatter eller debattinlägg. Kursen avslutas med ett slutprov.

Kursen riktar sig i första hand till studeranden vid campus Vik och campus Gumtäkt. Kursen ersätter Agro-forsts obligatoriska kurs Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu. Kursen berättigar till 2 eller 3 sp.

Anmälan via Weboodi 17.02.14 - 02.03.14.Presentationsfiler

Föreläsning 11.3
Föreläsning 14.3
Föreläsning 26.3
Föreläsning 2.4
Föreläsning 9.4
Föreläsning 22.4
Föreläsning 23.4

Fallet Ignaz SemmelweissSom tentläsning rekommenderas webbplats för tidigare kurs med kursmaterial.

adressen för denna sida
www.wadenstrom.net/vf2014


Tweet