Helsingfors Universitet 
Campus Vik och Gumtäkt

Vetenskapsfilosofi

Kurs i vetenskapsfilosofi i Vik 2013 (585042)

Period IV måndagar 14-16 med börjar den 11 mars. Föreläsningarna hålls 18.3 och 25.3 i sal 1401 i Biocenter 3. (Den 11 mars var den reserverade salen tyvärr inte tillgänglig.) Därefter, 8.4, 15.4 och 22.4 hålls föreläsningarna i sal 6201 i Biocenter 3. Sluttenten hålls 29.4 i sal 6406 i Biocenter 3, Viksbågen 1. Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen är ämnad att klargöra vetenskapliga begrepp och ge inskter i den hypotetisk-deduktiva metoden. Kursdeltagarna skriver en kort essay där de analyserar populärvetenskapliga debatter eller debattinlägg. Sänd en version av texten några dagar före pappret presenteras! För närvaro vid lektionerna belönas kursdeltagarna med tilläggspoäng, som motsvarar högst ett vitsord. Kursen avslutas med ett slutprov.

Kursen riktar sig i första hand till studeranden vid campus Vik och campus Gumtäkt. Kursen ersätter Agro-forsts obligatoriska kurs Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu. Kursen berättigar till 2 eller 3 sp.


Presentationsfiler

Föreläsning 11.3
Föreläsning 18.3
Föreläsning 25.3
Föreläsning 8.4
Föreläsning 15.4
Föreläsning 22.4
Som tentläsning rekommenderas webbplats för tidigare kurs med kursmaterial.

adressen för denna sida
www.wadenstrom.net/vf2013


Tweet