Helsingfors Universitet 
Campus Vik och Gumtäkt

Vetenskapsfilosofi

Kurs i vetenskapsfilosofi i Vik 2012 (585042)

Period IV måndagar 14-16 i seminarierum 208, A-huset i Vik (Ladugårdsbågen 9). Kursen startar den 12 mars. Sluttent hålls måndagen den 7 maj 14-16 i seminarierum 207. Föreläsare är Ralf Wadenström. Analyser av populärvetenskapliga debatter eller debattinlägg kan sändas till adressen ralf.wadenstrom@helsinki.fi .

Kursen är ämnad att ge perspektiv vetenskap och klargöra vetenskapliga begrepp. Speciellt studeras den hypotetisk-deduktiva metoden.

Kursen riktar sig i första hand till studeranden vid campus Vik och campus Gumtäkt. Kursen ersätter Agro-forsts obligatoriska kurs Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu. Kursen berättigar till 2 sp.


Proven och övriga prestationer är bedömda. Den som vill höra sig för om poäng och vitsord, kan sända en förfrågan till ralf.wadenstrom@helsinki.fi .


Anmälningar via WebOodi.

Presentationsfiler

Föreläsning 12.3
Föreläsning 19.3
Föreläsning 26.3
Föreläsning 2.4
Föreläsning 16.4
Föreläsning 23.406b - Surgery - Semmelweis and Lister (Del 2)Webbplats för tidigare kurs.

adressen för denna sida
www.wadenstrom.net/vf2012


Tweet