Helsingfors Universitet 
Campus Vik och Gumtäkt

Vetenskapsfilosofi

Kurs i vetenskapsfilosofi i Vik 2011 (585042)

Period III, 19.1 - 2.3.2011, onsdagar 14-16. Sal 6602, Biocenter 3 i Vik. Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen är ämnad att ge perspektiv vetenskap och klargöra vetenskapliga begrepp. Speciellt studeras den hypotetisk-deduktiva metoden. Frågor som behandlas är bl.a.

Kursdektagarna kommer även att få analysera vetenskapsdebatter, som delvis förs i populariserad form i allmänna medier.

Kursen riktar sig i första hand till studeranden vid campus Vik och campus Gumtäkt, men den rekommenderas även för studerande i ämnet filosofi. Kursen ersätter även Agro-forsts obligatoriska kurs Y125 Tieteellisen tutkimuksen perusteet:Tieteellinen ajattelu. Kursen berättigar till 2-3 sp.

Som tidpunkt för sluttenten föreslås onsdag den 2 mars kl 16 efter sista föreläsningen.

Presentationsfiler

Föreläsning 19.1
Föreläsning 26.1


Anmälningar via WebOodi.

Webbplats för tidigare kurs.

wadenstrom.net/vf2011