- -

Kursen är inhiberad eller uppskjuten.

Vetenskapsfilosofi

Kurs i vetenskapsfilosofi i Vik hösten 2009 (585042)

Period II, fredagar 12-14, den 6 november - den 18 december i Vik, Biocentrum 3, sal 6201. Den 27 november och den 11 december är det dubbeltimme med diskussionsdel 12 - 16. I kursen, som berättigar till 3 sp, ingår ett essäarbete, som utförs i par, diskussioner i anslutning till essäerna samt tentamen vid fakultetens första allmänna tentamenstillfälle i januari 2010. Föreläsare är Ralf Wadenström.

Kursen är ämnad att ge perspektiv vetenskap och klargöra vetenskapliga begrepp. Speciellt studeras den hypotetisk-deduktiva metoden. Frågor som behandlas är bl.a.

Kursen riktar sig i första hand till studeranden vid campus Vik och campus Gumtäkt. Till kursen hör även ett essäarbete som utförs i par, samt en sluttentamen. Kursen berättigar till 3 sp.

Presentationsfil från tidigare kurs.


W

- -http://www.wadenstrom.net/vetfil09   ralf.wadenstrom@helsinki.fi