Utbildning

Mina specialområden inom filosofi är historiefilosofi, kulturfilosofi, mediefilosofi och idéhistoria (såvida ämnet hör till filosofin). Speciellt har jag intresserat mig för ämnet postmodernitet. Efter att jag doktorerat har jag varit engagerad i ett forskningsprojekt om förståelsens epistemologi och i ett mindre projekt om presidentvalet. Jag har även forskat i sambandet mellan IT och postmodernitet.

Min första skola var Sions församlings söndagsskola på Simsalö i Sibbo skärgård. Där började jag som tvååring. Första klassen i grundskolan gick jag lika så på Simsalö. Sedan forstsatte jag i Salpar skola och därefter i Sibbo (grundskolas) högstadium. Jag tog studentexamen vid Sibbo gymnasium 1984. Samma år började jag mina studier vid Helsingfors universitet. Huvudämnet var då fysik. år 1990 beviljades jag rätten att studera filosofi och blev inskriven vid Humanistiska fakulteten. år 1993 blev jag filosofiekandidat och filosofiemagister med (svenskspråkig) filosofi som huvudämne. Samma år inledde jag mina postgraduala studier i filosofi vid Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Mina biämnen är fysik och matematik, som jag har undervisat i och i någon mån fortsatt studera efter avlagd doktorsexamen. Läsåren 2004-2005 och 2005-2006 studerade jag pedagogik (ämnesstudier i pedagogik för lärare) och matematik inom fortbildningsprojektet Från DI till matematiklärare. Förutom i filosofi har jag alltså lärarbehörighet i fysik och matematik.


Texter

Kontaktuppgifter

Artiklar som publicerats

Startsida