Doktorsavhandling | Utbildning | Undervisning |Texter | Webbdesign | Länkar
textstorlek +  -

Ralf Wadenström

Doktorsavhandling

I december 1998 disputerade jag i filosofi med avhandlingen Stora och små europeiska historier: En avhandling om vårt postmoderna Europa. Avhandlingen publicerades i serien Reports from the Department of Philosophy och kan beställas från Filosofiska institutionen vid Helsingfors universitet eller via mig.

Sammandrag (på finska, svenska och engelska), lectio praecursoria och en förkortad version kan läsas på Internet. Avhandlingen hittas på adresserna http://www.wadenstrom.net/europa.


Hemsida