Informationsteknik och postmodernitet

Information Technology and Postmodernity